ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Spanopoulos
Ο Όμιλος Εταιρειών ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, απαρτίζεται από καταρτισμένα στελέχη, υπαλλήλους υψηλής εξειδίκευσης, έμπειρα πληρώματα και μόνιμο τεχνικό προσωπικό. Η ομάδα μας, εφοδιασμένη με τεχνογνωσία και πλούσια εμπειρία δεκαετιών, αναλαμβάνει επιτυχώς ρυμουλκήσεις, ναυαγιαιρεσίες, λιμενικά και παράκτια έργα, κατασκευές πλοίων, ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, θαλάσσιες μεταφορτώσεις, υποβρύχιες εργασίες και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης.

company-structure-en-newΤο διοικητικό προσωπικό των εταιρειών Σπανόπουλου εργάζεται σε ένα περιβάλλον, όπου η πλέον σύγχρονη τεχνολογία υποστηρίζει την ευέλικτη οργανωτική δομή. Η εταιρική έδρα του ομίλου στεγάζεται σε ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα στην Κάτω Πούντα, Σαλαμίνας, σε ένα πλήρως αναβαθμισμένο και διαδικτυωμένο περιβάλλον.

Το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του ομίλου εργάζονται ακούραστα υπερπληρώνοντας τις ανάγκες:

  • Των Πελατών, προσφέροντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών.
  • Των Συνεργατών, επενδύοντας σε βάση αμοιβαίου σεβασμού και οφέλους.
  • Της Κοινωνίας, ενεργώντας με τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την κοινότητα.

Για τον Όμιλο Σπανόπουλου το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & η ΑΣΦΑΛΕΙΑ είναι αδιαπραγμάτευτοι στόχοι.