Ο παρών δικτυακός τόπος www.spanopoulos-group.com (“Site”) ανήκει στον ‘Ομιλο εταιρειών Σπανόπουλος (“Όμιλος Σπανόπουλος”) και η χρήση του υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

α) Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος (“Site”), περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του “Ομίλου Σπανόπουλος”. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμούς, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικό και εφαρμογές.

β) Ο “Όμιλος Σπανόπουλος” ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του “Site” για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση ή χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από το “Site” (http://www.spanopoulos-group.com/) και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στο “Site”), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του “Site”).

γ) Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών, για παραπάνω πληροφορίες. Ο “Όμιλος Σπανόπουλος” δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με το “Site” μέσω “συνδέσμων”, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το “Site” και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή σας.

δ) Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου του “Site” για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παράγραφο β.

ε) Ο “Όμιλος Σπανόπουλος” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του “Site” και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές του Site μέσω e-mail: info@spanopoulos-group.com