ΕΓ/ΟΓ OLYMPUS - Πρόσκρουση σε ύφαλο

ΕΓ/ΟΓ OLYMPUS - Πρόσκρουση σε ύφαλο

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ – ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟ ΠΛΟΙΟ OLYMPUS – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΕΛΛΑΔΑ 01.08.2019

Την 1η Αυγούστου 2019, το Επιβατηγό-Οχηματαγωγό Olympus (GRT 12.338) πρόσκρουσε σε ύφαλο και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε στον λιμένα της Σαντορίνης. Το σκάφος υπέστη ρωγμή της γάστρας με αποτέλεσμα την εισροή υδάτων. Ακολούθησαν επιθεωρήσεις από ειδικά κλιμάκια και την επόμενη ημέρα η Spanopoulos Group κλήθηκε για να παράσχει βοήθεια στο σκάφος και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Την ίδια μέρα κινητοποιήθηκαν εμπειρογνώμονες διάσωσης και αντιρρύπανσης μαζί με την S/T Supply - ORV CHRISTOS XXIII, T/B CHRISTOS XXXVI, αντιρρυπαντικά και δύο RIBs (Salvor I & II).

Αμέσως, οι ομάδες διάσωσης και οι περιβαλλοντικές ομάδες, προχώρησαν στα εξής:
Αφαίρεση υδάτων, αφαίρεση και μεταφορά καυσίμων, ποσοτήτων πετρελαίου και υδροσυλλεκτών. Επίσης πραγματοποιήθηκαν επισκευές με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας του πλοίου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το πλοίο συνοδευόταν με ασφάλεια από τα δύο ρυμουλκά, ενώ λήφθηκαν ισχυρά μέτρα με σκοπό την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης, με φράγματα πετρελαίου και τη χρήση διαφόρων απορροφητικών υλικών.

Τα ρυμουλκά της Spanopoulos Group, Christos ΧΧΙΙΙ και Christos XXXVI ρυμούλκησαν με ασφάλεια το πλοίο από το νησί της Σαντορίνης στο Ναυπηγείο στη Σύρο.

Οι υπηρεσίες διάσωσης και ρύπανσης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στις 19 Αυγούστου με ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ασφάλεια του σκάφους και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενός από τα πιο δημοφιλή ελληνικά νησιά.