Συμμετέχουμε στο έργο Elemed

Συμμετέχουμε στο έργο Elemed

Ο Όμιλος Σπανόπουλου συμμετέχει ενεργά στο έργο Elemed (ηλεκτροκίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο), μια πρωτοποριακή θαλάσσια πρωτοβουλία που προετοιμάζει το έδαφος για την εισαγωγή του cold ironing (τη διαδικασία παροχής ηλεκτρικής ισχύος σε πλοία που είναι πλαγιοδετημένα σε λιμάνια), του ηλεκτρικού ανεφοδιασμού και υβριδικών πλοίων σε ολόκληρο τον διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου με στόχο την εξάλειψη των εκπομπών ρύπων και του θορύβου στα λιμάνια και τη γύρω αστική περιοχή. Είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μελετώντας όλα τα τεχνικά, κανονιστικά και οικονομικά ζητήματα που συνδέονται με την εγκατάσταση υποδομής cold ironing, σε τέσσερα λιμάνια (Πειραιάς, Κυλλήνη, Λεμεσός, Koper), στις οποίες συμμετέχουν τρεις χώρες (Ελλάδα, Κύπρος και Σλοβενία). Μέσα σε εκλεπτυσμένο πλαίσιο, η πρώτη πιλοτική υποδομή του cold ironing στην Ανατολική Μεσόγειο θα εγκατασταθεί στο λιμάνι της Κυλλήνης.

www.elemedproject.eu