Καθέλκυση ΤΠΚ ΛΑΣΚΟΣ

Καθέλκυση ΤΠΚ ΛΑΣΚΟΣ

Στις 30 Νοεμβρίου 2018 παραδόθηκε επιτυχώς από τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. το έργο της επισκευής - συντήρησης του σκάφους ΤΠΚ ΛΑΣΚΟΣ του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο δεξαμενισμός και οι σχετικές εργασίες ανατέθηκαν στο ναυπηγείο μας κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού. Οι εργασίες εκτελέστηκαν βάσει υψηλών προδιαγραφών με απολυτή επιτυχία, σε πλήρη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους κανονισμούς, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα και επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την άριστη σχέση της εταιρείας με το Πολεμικό Ναυτικό.