Αποκόλληση και ρυμούλκηση του ΕΓ/ΟΓ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, που είχε προσαράξει στον κόλπο Λιμνιώνα στη Σαλαμίνα

Αποκόλληση και ρυμούλκηση του ΕΓ/ΟΓ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, που είχε προσαράξει στον κόλπο Λιμνιώνα στη Σαλαμίνα
ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ EΓ – ΟΓ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 17.12.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το EΓ-ΟΓ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ προσάραξε την 17η Δεκεμβρίου 2017 στον όρμο Λιμνιώνα Κυνοσούρας στη Σαλαμίνα, παρασυρόμενο από ισχυρούς νότιους ανέμους που έπνεαν στη περιοχή.

Ο όμιλος ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ανέλαβε την επιχείρηση αποκόλλησης και απομάκρυνσης του πλοίου.

Με την συνδρομή των ρυμουλκών ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΧΙΙ (4000BHP) και ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΧΧVII (2400ΒΗP) την 18 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η αποκόλληση του EΓ – ΟΓ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από το σημείο προσάραξης και η ρυμούλκησή του στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σπανόπουλος στα Αμπελάκια Σαλαμίνας.