ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28-9-2016 Παράδοση μιας νέας Φορτηγίδας Αντιρρύπανσης