Τα Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία παρέδωσαν επιτυχώς δυο επιβατηγές λάντζες 16-11-15