ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ M/V ACHILLEAS από το CHRISTOS XXIV

Το ρυμουλκό ανοικτής θαλάσσης CHRISTOS XXIV, 55 ελκτικής ισχύος ολοκλήρωσε επιτυχώς την ρυμούλκηση του Μ/V Achilleas, διαστάσεων (180.0 - 30.0 - 4.0 mtrs Μ-Π) ΝΑ της Μεσογείου προς Αλιάγα Τουρκίας όπου και παραδόθηκε ασφαλώς στους πλοιοκτήτες την 07/04/2014.