Ρυμούλκηση του JACK UP AMAZONE από το CHRISTOS XXIII

Μια άλλη απαιτητική επιχείρηση ρυμούλκησης του JACK - UP AMAZONE διεξήχθη με επιτυχία από το OSV CHRISTOS XXIII, 95 TBP. Η ρυμούλκηση διήρκησε περίπου επτά ( 7 ) ημέρες από το λιμάνι αναχώρησης Yalova Τουρκίας προς το λιμάνι παράδοσης Kerch Ουκρανίας (μέσω περάσματος του Βοσπόρου σε έμφορτη κατάσταση). Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με άρτια απόδοση, επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Το OSV CHRISTOS XXIII, που λειτούργησε ως επικεφαλής ρυμουλκό, παρέδωσε με ασφάλεια το αυτοανυψούμενο ποντόνι-γεωτρύπανο JACK - UP AMAZONE την 1η Ιουλίου 2013.