Πλατφόρμα φυσικού αερίου FOXTROT - CHRISTOS XXII & CHRISTOS XXIII

Τα υπό την διαχείρισή μας ρυμουλκά CHRISTOS XXII & CHRISTOS XXIII ναυλώθηκαν υπό τους όρους συμβολαίου BIMCO SUPPLYTIME 2005 για την παροχή εκτενών εργασιών στην πλατφόρμα φυσικού αερίου FOXTROT, σε απόσταση 40νμ ανοικτά του λιμένα Abidjan στην Ακτή Ελεφαντοστού - Δ. Αφρική.

Η ναύλωση διήρκησε περίπου τέσσερις (4) μήνες.

Στα καθήκοντα που ανατέθηκαν πλην των άλλων ήταν: μεταφορά προμηθειών και εφοδίων, μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων που εμπεριείχαν μεταλλικές κατασκευές από την πλατφόρμα φυσικού αερίου προς το λιμάνι, υπηρεσίες στέγασης και φιλοξενίας του τεχνικού προσωπικού που εργάζονταν στην πλατφόρμα (Floatel), καθώς και μεταφορά του προσωπικού που εργάζονταν στην πλατφόρμα.