ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ "CUTTER I"

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ "CUTTER I"

YEAR OF BUILT: 2015
CLASS: INSB
LENGTH O.A.: 13.00 m
LENGTH B.P.: 11.40 m
BREADTH (MLD): 4.30 m
DEPTH (MLD): 2.00 m
DRAFT (EXT): 1.00 m
FRAME SPACING: 0.50m
MAXIMUM SPEED AT FULL LOAD: 11.1 kn