ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ 4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Π.Ν.

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ 4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Π.Ν.

YEAR OF BUILT: 2016-2018 
CLASS: Phoenix
LENGTH O.A.: 22.15 m
LENGTH B.P.: 20.00 m
BREADTH: 5.50 m
DEPTH: 2.40 m
DRAFT: 1.50 m
FRAME SPACING: 0.40m
SEATS FOR PASSENGERS: 108
STANDING PASSENGERS: 62