ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ 4 ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΣΕΙΡΑ "XLV"

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ 4 ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΣΕΙΡΑ "XLV"

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
LENGTH O.A.: 29.00 m
LENGTH B.P.: 27.25 m
BREADTH MAX: 10.20 m
DEPTH MOULDED: 4.69 m
FRAME SPACING: 0.60 m
ACCOMMODATION: 5 persons