ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ 2 ΑΔΕΛΦΩΝ ΦΟΡΤΗΓΙΔΩΝ – ΛΑΝΤΖΩΝ "ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ι" & "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΙΙ"

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ 2 ΑΔΕΛΦΩΝ ΦΟΡΤΗΓΙΔΩΝ – ΛΑΝΤΖΩΝ "ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ι" & "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΙΙ"

YEAR OF BUILT: 2017
CLASS: INSB
LENGTH O.A.: 16.88 m
LENGTH B.P.: 15.20 m
BREADTH (MLD): 5.54 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 2.30 m
SUMMER DRAUGHT (MLD): 1.60 m
GROSS TONNAGE: 21.52
NET TONNAGE: 10.09
MAX. SPEED: 11 kn
BOLLARD PULL: 5 tons
ACCOMMODATION: 3 persons