ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΙΖΑΣ “DOVRA II”

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΙΖΑΣ “DOVRA II”

YEAR OF BUILT: 2015
CLASS: Bureau Veritas
LENGTH O.A.: 22.50 m
BREADTH: 8.50 m
DEPTH: 3.10 m
HULL MATERIAL: steel
AUX. ENGINE: D/G CATERPILLAR C7.1, 188kVA, 1500rpm
G.T. / N.T.: TO BE DEFINED