ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΛΑΝΤΖΩΝ “ELEFSIS MI” & "ELEFSIS MII"

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΛΑΝΤΖΩΝ “ELEFSIS MI” & "ELEFSIS MII"

YEAR OF BUILT: "ELEFSIS MI" 2020 & "ELEFSIS MII" 2021
LENGTH O.A.: 13.00 m
LENGTH B.P.: 12.35 m
BREADTH (MLD): 4.50 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 2.10 m
SUMMER DRAUGHT (MLD): 1.40 m
GROSS TONNAGE: 20.64
NET TONNAGE: 10.69
MAX. SPEED: 10 kn
PROPULSION: 2 Main Engines