ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Ρ/Κ “CHRISTOS XIII” & “CHRISTOS XIV”

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Ρ/Κ “CHRISTOS XIII” & “CHRISTOS XIV”

YEAR OF BUILT: 2009
LENGTH O.A.: 27.00 m
LENGTH B.P.: 23.28 m
BREADTH: 9.00 m
BOLLARD PULL: 27T
MAX. SPEED: 12kn
ACCOMMODATION: 10 persons