ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ρ/Κ "CHRISTOS XLV"

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ρ/Κ "CHRISTOS XLV"

YEAR OF BUILT: 2019
CLASS: INSB on behalf of Greek Flag
LENGTH O.A.: 29.00 m
LENGTH B.P.: 27.25 m
BREADTH MAX: 10.20 m
DEPTH MOULDED: 4.69 m
MAIN ENGINES: 3 x Baudouin, Type: 12M33C1500-18
MAX. SPEED: 14kn
FRAME SPACING: 0.60 m
ACCOMMODATION: 5 persons