ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ "CHRISTOS XXX" & "CHRISTOS XXXI"

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ "CHRISTOS XXX" & "CHRISTOS XXXI"

YEAR OF BUILT: 2016-2017 
LENGTH O.A.: 27.00 m
LENGTH B.P.: 25.50 m
BREADTH: 10.20 m
DEPTH: 4.20 m
SUMMER DRAUGHT: 3.30 m
GROSS TONNAGE: 249
NET TONNAGE: 74
CALL SIGN: SVA 7323
MAX. SPEED: 12 kn
BOLLARD PULL: 45 tons
ACCOMMODATION: 6 persons