ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ “IGNATIOS XX”

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ “IGNATIOS XX”

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
LENGTH O.A.: 60.00m
BREADTH MAX.: 24.00m
DEPTH MOULDED: 4.00m
ACCOMMODATION: 20 PERSONS