ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Φ/Γ ΛΑΝΤΖΑΣ "ΤΟΛΜΗΡΟΣ"

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Φ/Γ ΛΑΝΤΖΑΣ "ΤΟΛΜΗΡΟΣ"

YEAR OF BUILT: 2019 
LENGTH O.A.: 18.35 m
LENGTH B.P.: 17.43 m
BREADTH (MLD): 5.50 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 2.24 m
SUMMER DRAUGHT (MLD): 0.90 m
GROSS TONNAGE: 23
NET TONNAGE: 15
MAX. SPEED: 22 kn
PROPULSION: 2 x Main Engines