ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ 3 ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ “P-161”, “P-162” & “P-163”

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ 3 ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ “P-161”, “P-162” & “P-163”

YEAR OF BUILT: 2015-2016
CLASS: INSB
LENGTH O.A.: 12.95 m
BREADTH: 4.50 m
DEPTH: 1.90 m
HULL MATERIAL: steel
MAIN ENGINE: BAUDOUIN 6M16 , RPM:2100, 360HP
AUX. ENGINE: SOLE DIESEL 13.9KW
G.T. / N.T.: 28 / 8