ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ “IGNATIOS V”

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ “IGNATIOS V”

YEAR OF BUILT: 2013
CLASS: I.N.S.B.
LENGTH O.A.: 58.00m
BREADTH: 23.04m
DEPTH: 3.99m
OPERATION SEA DEPTH: 30.00m
GROSS TONNAGE: 2068.98 tn
NET TONNAGE: 1860.27 tn
DECK STRENGTH: 9.00 tn/m2
DECK LOAD CAPACITY: 400.00 tn
SPUD’S LENGTH: 36.00 m
CRANE TYPE: LIEBHERR LR 1400
LIFTING CAPACITY: 175.00 tn at 82.2 deg
BOOM LENGTH: 49.00m
ACCOMMODATION: 8 CABINS/28 PERSONS