ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ "ΙΓΝΑΤΙΟΣ" από ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑ σε ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ "ΙΓΝΑΤΙΟΣ" από ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑ σε ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
YEAR OF BUILT: 2003
YEAR OF CONVERSION: 2009
CLASS: I.N.S.B.
LENGTH O.A.: 99.60m
BREADTH: 28.60m & 34.60m
DEPTH: 3.66m
GROSS TONNAGE: 1855.54 tn
NET TONNAGE: 1789.79 tn
DECK STRENGTH: 6.12 tn/m2
Max DECK LOAD: 4500.00 tn

Εργασίες μετασκευής:
Απαιτούμενες ελασματουργικές και σωληνουργικές εργασίες για συνολική επιμήκυνση 35.00m
Ηλεκτρολογικές
Μηχανουργικές
Υδροβολή - Βαφή