ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΟΙΛΟ ΣΤΟΝ ΠΛΩΤΟ ΓΕΡΑΝΟ "ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΙΙΙ"

ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΟΙΛΟ ΣΤΟΝ ΠΛΩΤΟ ΓΕΡΑΝΟ "ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΙΙΙ"
LENGTH O.A.: 48.00 m
BREADTH: 22.50 m
DEPTH: 4.43 m
GROSS TONNAGE: 875.97 tn
HULL MATERIAL: STEEL

Εργασίες μετασκευής:
Ελασματουργικές εργασίες για την αύξηση του κοίλου κατά 1.70m
Ηλεκτρολογικές
Μηχανουργικές
Υδροβολή - Βαφή