ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΠΚ ΛΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΠΚ ΛΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
LENGTH O.A.: 56.2 m
BREADTH (MLD): 8.30 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 2.70 m
GROSS TONNAGE: 430 tn
HULL MATERIAL: STEEL

Εργασίες επισκευής:
Ελασματουργικές
Σωληνουργικές
Μονώσεις
Ξυλουργικές
Υδροβολή εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
Τοποθέτηση ικριωμάτων