ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Φ/Γ "ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ"

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Φ/Γ "ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ"
LENGTH O.A.: 89.12 m
BREADTH (MLD): 12.00 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 2.50 m
GROSS TONNAGE: 989.58 tn
HULL MATERIAL: STEEL

Εργασίες επισκευής:
Ελασματουργικές
Σωληνουργικές
Υδροβολή - Βαφή
Εκτενής επισκευή διπυθμένου λόγω προσαράξεως