ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M/Y “ASTARTE II”

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M/Y “ASTARTE II”
LENGTH O.A.: 58.08 m
BREADTH (MLD): 10.80 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 6.80 m
GROSS TONNAGE: 1160 tn
HULL MATERIAL: STEEL

Εργασίες επισκευής:
Ελασματουργικές
Σωληνουργικές
Υδροβολή – Βαφή υφάλων