ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M/Y “ALWAELI”

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M/Y “ALWAELI”
LENGTH O.A.: 57.91 m
BREADTH (MLD): 10.63 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 5.48 m
GROSS TONNAGE: 1152 tn
HULL MATERIAL: STEEL

Εργασίες επισκευής:
Εκτενής μετασκευή ηλεκτρογεννητριών
Ελασματουργικές
Σωληνουργικές
Υδροβολή – Βαφή υφάλων