ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M/Y "OKTO"

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M/Y "OKTO"
LENGTH O.A.: 63.62 m
BREADTH (MLD): 10.50 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 5.50 m
GROSS TONNAGE: 1149 tn
HULL MATERIAL: STEEL

Εργασίες επισκευής:
Ελασματουργικές
Υδροβολή - Βαφή
Σωληνουργικές
Αμμοβολή στις δεξαμενές έρματος
Ηλεκτρολογικές