ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ε/Γ Ο/Γ ΚΑΤ "HIGHSPEED 4" & "HIGHSPEED 7"

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ε/Γ Ο/Γ ΚΑΤ "HIGHSPEED 4" & "HIGHSPEED 7"
LENGTH O.A.: 85 m 
BREADTH (MLD): 21.20 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 6.50 m
GROSS TONNAGE: 3.558,33 tn
HULL MATERIAL: ALUMINIUM

Εργασίες επισκευής:
Ελασματουργικές
Υδροβολή - Βαφή
Τοποθέτηση ικριωμάτων