ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ε/Γ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ "FLYING CAT"

ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ε/Γ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ "FLYING CAT"
LENGTH O.A.: 55.07 m
BREADTH (MLD): 13.30 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 4.50 m
GROSS TONNAGE: 886.05 tn
HULL MATERIAL: ALUMINIUM

Εργασίες επισκευής:
Ελασματουργικές
Σωληνουργικές
Υδροβολή - Βαφή υφάλων
Εκτενής επισκευή διπυθμένου λόγω προσαράξεως