ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΙΙΙ / ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ο όμιλος ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ συμμετέχει υπεργολαβικά στο έργο «Κατασκευή Προβλήτα ΙΙΙ», με ανάδοχο την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΛ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. - ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Αντικείμενα της υπεργολαβίας:

  1. Παροχή Πλωτής Δεξαμενής για τη κατασκευή Caissons.
  2. Κατασκευή λιθορριπής έδρασης των Caissons, μέσω της χρήσης ειδικής φορτηγίδας τύπου Jack-Up και πλωτού γερανού.
  3. Παροχή Φορτηγίδας Κλαπέ για τη μεταφορά αδρανών υλικών.


Διάρκεια έργου: 12-14 μήνες.

construction of pier iii in Piraeus, Greece construction of pier iii in Piraeus, Greece construction of pier iii in Piraeus, Greece