ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Νο.11 ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ YANBU - ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Η τοποθεσία του έργου ήταν το εμπορικό λιμάνι του Yanbu στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Το κύριο αντικείμενο του έργου περιλάμβανε την κατασκευή της αποκατάστασης και θεμελίωσης από αδρανή υλικά και πέτρες, ισοπέδωση, και κατασκευή της θεμελίωσης του κρηπιδότοιχου. Πρόσθετες εργασίες λιμενικών έργων για το έργο αυτό ήταν η κατασκευή της προβλήτας με προκατασκευασμένα τεχνικών ογκολίθων σκυροδέματος.

Διάρκεια έργου: 14 μήνες.