ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Νο.10 ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ YANBU - ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Η τοποθεσία του έργου ήταν το εμπορικό λιμάνι του Yanbu στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Το κύριο αντικείμενο του έργου περιλάμβανε την κατασκευή της υποθαλάσσιας λιθορριπής όγκου 105,000 κ.μ., την υποβρύχια κατασκευή στρώματος λιθοτριμμάτων επιφάνειας 13,500 τ.μ., και την διάστρωση 1100 τεχνικών ογκολίθων σκυροδέματος ατομικού βάρους μεταξύ 90 - 170 τόνους.

Διάρκεια έργου: 24 μήνες