ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ

Η τοποθεσία του έργου ήταν το Λιμάνι της Λεμεσού στην Κύπρος. Το κύριο αντικείμενο του έργου περιλάμβανε την εκτέλεση των λιμενικών έργων για την επέκταση του κρηπιδώματος στο Λιμάνι Λεμεσού, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή της υποθαλάσσιας λιθορριπής, της λιθορριπής έδρασης, και προστασίας καθώς και την τοποθέτηση γεωυφάσματος, τσιμεντοστρωμάτων και προκατασκευασμένων μπλοκιών.

Διάρκεια έργου: 3 μήνες