ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΒΟΛΙΑ – ΚΥΠΡΟΥ

Η τοποθεσία του έργου ήταν η παράκτια περιοχή των Περβολιών στην Κύπρο. Το κύριο αντικείμενο του έργου περιλάμβανε την κατασκευή έξι (6) παράλληλων κυματοθραυστών. Οι εργασίες περιλάμβαναν την εκσκαφή του χώρου, την τοποθέτηση του φίλτρου και την κατασκευή του πυρήνα και της εξωτερικής θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους.