ΕΡΓΟ ΕΜΠΗΞΗΣ ΜΟΝΟΠΑΣΣΑΛΩΝ / ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΚΥΠΡΟΣ

Κύριο αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η υποστήριξη της φάσης έμπηξης/οδήγησης δεκαοχτώ (18) μονοπασσάλων ατομικού βάρους από 90 έως 180 τόνους, και μέγιστου ύψους 51 μ.

Διάρκεια έργου: (2) δύο μήνες