ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΟΚΙΒΩΤΙΩΝ / ΡΙΕΚΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ

Κύριο αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης συνολικής ποσότητας 60.000 m3, η αποξήλωση παλαιών τεχνητών ογκολίθων σκυροδέματος, η κατασκευή του υποθαλασσίου πρίσματος λιθοριππής με 550.000 m3 αδρανή, η διαμόρφωση 7.000 m2 τελικής στρώσης έδρασης των τεχνητών ογκολίθων, καθώς και η σύνδεση του παλαιού/υφιστάμενου κρηπιδώματος με το νέο τοποθετώντας ειδικούς τεχνητούς ογκολίθους και σκυροδετώντας ύφαλα.

Διάρκεια έργου : (14) δεκατέσσερις μήνες