ΕΜΠΗΞΗ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΟ AIN SUKHNA PRODUCT HUB - ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Το Έργο εκτελείται στη περιοχή της Σούκνα/Αίγυπτος και είναι ευρέως γνωστό ως "Ain Sukhna Product Hub ASPH Terminal".

Το αντικείμενο των υπό εκτέλεση εργασιών συνίσταται στα κάτωθι :
- Έμπηξη/Οδήγηση 211 χαλύβδινων πασσάλων με μέγιστο μήκος 72μ. και 1.40μ διάμετρο.
- Τοποθέτηση προκατασκευών, σιδηρού οπλισμού και επί τόπου σκυροδέτηση.
- Τοποθέτηση (49) μεταλλικών προκατασκευών / 84τόνων εκάστη.
- Υποστηρικτικές εργασίες για την εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας.

Δεδομένου του ιδιαιτέρως απαιτητικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών, ο κάτωθι εξοπλισμός έχει κινητοποιηθεί στο έργο :
- Αυτοανυψούμενος πλωτός γερανός 175t “IGNATIOS V”
- Πλωτός Γερανός 270t “IGNATIOS II”
- Πλωτός Γερανός 200t “IGNATIOS III”
- Πλωτός Γερανός 20t “IGNATIOS VI”
- Ειδική φορτηγίδα με ποδαρικά σταθεροποίησης “IGNATIOS ΧΙ”
- Ρυμουλκό 800hp “CHRISTOS ΧΧΧΙΧ”
- Ρυμουλκό 320hp “CHRISTOS Ι”
- Σφύρες έμπηξης πασσάλων (δονητική και κρουστική)