ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΒΥΘΟΥ ΣΤΟ JORF LASFAR - ΜΑΡΟΚΟ