ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ

 

crane-truck
iron plates
clemco

 

forklift
lathe
hydrojet

 

argon welding
cherry picker
electric scissor

 

 • Τρεις παντογράφοι αυτόματης διάταξη κοπής CNC που καθοδηγούνται από επαγγελματικό πρόγραμμα λογισμικού. Χρησιμοποιεί οξυγόνο & ασετιλίνη, πλάσμα για το αλουμίνιο και άλλα υλικά
 • Εξοπλισμός ελασματουργείου όπως πρέσα, ρόλος κ.α.
 • Εξοπλισμός σωληνουργείου
 • Εξοπλισμός μηχανουργείου
 • Μηχανές συγκόλλησης για μεθόδους MIG, MAG, TIG, MMA οι οποίες χρησιμοποιούνται από πιστοποιημένους συγκολλητές
 • Εξοπλισμός υδροβολής: μηχανές υδροβολής 500-800-1200-2500 bar, φορητός αεροσυμπιεστής
 • Εξοπλισμός αμμοβολής: συλλέκτης άμμου, αναρρόφηση, αφυγραντήρας
 • Εξοπλισμός υδροαμμοβολής
 • Εξοπλισμός βαφής: υψηλής πίεσης ψεκαστήρες χωρίς αέρα
 • Δυο οικοδομικοί γερανοί ανυψωτικής ικανότητας 20Τ
 • Τηλεσκοπικοί γερανοί
 • Περονοφόρα οχήματα, cherry pickers, scissor lift, τηλεσκοπικοί γερανοί
 • Φορτηγά και γερανοφόρα οχήματα