ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Spanopoulos

Η περιβαλλοντική συνείδηση είναι η ανάληψη της ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική συνείδηση είναι το κλειδί για την δημιουργία ενός καλύτερου, "πράσινου" μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Παγκοσμίως, μέσα από μια σειρά από Διεθνείς Συνθήκες, έχει δημιουργηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για την Προστασία του Περιβάλλοντος, άκρως αποδεκτό, το οποίο ρυθμίζει την Βιομηχανική Παραγωγή, σε θέματα Περιβαλλοντικής Προστασίας:

 • 1973 Συνθήκη MARPOL για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία
  (όπως διορθώθηκε με το Πρωτόκολο του Λονδίνου το 1978)
 • 1989 Συνθήκη της Βασιλείας σχετικά με την Διασυνοριακή Μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων
 • 1990 Διεθνής Συνθήκη για Συνεργασία, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ρύπανσης από Πετρέλαιο (OPRC)
 • 2007 Διεθνής Συνθήκη του Ναϊρόμπι για την Ανέλκυση Ναυαγίων
 • 2009 Διεθνής Συνθήκη του Χονγκ Κονγκ για την Ανακύκλωση των Πλοίων

Ο όμιλος εταιρειών Σπανόπουλου είναι από τους πρωτοπόρους του κλάδου σε θέματα παροχής υπηρεσιών προστασίας περιβάλλοντος. Το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος του ομίλου μας παρέχει τόσο Υπηρεσίες Πρόληψης & Αντιμετώπισης όσο και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες μας βασίζονται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες:

 • Ολοκληρωμένες Λύσεις που συνδυάζουν γνώση, εκπαίδευση, εξοπλισμό και ετοιμότητα.
 • Πραγματιστική Προσέγγιση, μέσα από μια επιτυχημένη πορεία 50 ετών.
 • Αυστηρή Πολιτική σε θέματα Ασφάλειας & Υγιεινής.
 • Ανταγωνιστικές Προτάσεις που βασίζονται στην αποτελεσματική χρήση πόρων.

Ο όμιλος εταιρειών Σπανόπουλου συνεργάζεται με ένα δυνατό πελατολόγιο, παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις – σε διεθνές επίπεδο – σε τομείς:

 • Oil & Gas
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες
 • Λιμένες
 • Τοπικές Αρχές
 • Κυβερνητικοί Φορείς

Επιπλέον, ο Όμιλος εταιρειών Σπανόπουλου συμμετέχει, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές Επίπεδο, σε Οργανισμούς με σκοπό την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος

Ο όμιλος εταιρειών Σπανόπουλου, με δράση πάνω από 40 χρόνια στον τομέα της Προστασίας Περιβάλλοντος, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση απαιτητικών καταστάσεων. Έτσι, έχουμε αναπτύξει ένα πολύ δυνατό Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος, στελεχωμένο από εξειδικευμένους επιστήμονες όπως Χημικούς Μηχανικούς και Περιβαλλοντολόγους, που υποστηρίζεται από ένα διεθνές δίκτυο Συμβούλων Περιβάλλοντος, και έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς πλειάδα περιστατικών, σε θέματα Πρόληψης Ρύπανσης και Προστασίας Περιβάλλοντος.

Member of

Το εύρος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που παρέχουμε, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 • Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτου Ανάγκης για Ρύπανση από Πετρελαιοειδή και άλλες Επικίνδυνες Ουσίες
  (σε συμμόρφωση με το Π.Δ. 11/2002 - Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες)
 • Σχεδιασμός, Συντονισμός & Εκτέλεση Ασκήσεων Αντιμετώπισης Ρύπανσης
 • Κατάρτιση Σχεδίων Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων που παράγονται στα Πλοία
  (σε συμμόρφωση με την ΚΥΑ 8111.1/41/2009 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας)
 • Εκτίμηση Περιστατικών Αντιμετώπισης Ρυπάνσεων
Spanopoulos

Ο όμιλος εταιρειών Σπανόπουλου έχει αναπτύξει εκτεταμένη εμπειρία, αντιμετωπίζοντας με εξαιρετική επιτυχία περιστατικά Αντιμετώπισης Ρυπάνσεων και Προστασίας Περιβάλλοντος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό έχει εμπλακεί σε πλειάδα περιστατικών, τόσο σε Χερσαίες όσο και Θαλάσσιες Ρυπάνσεις.

Παρέχουμε ασφαλείς, ταχείς και αποτελεσματικές λύσεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, με ένα συνδυασμό προσωπικού και εξοπλισμού.

Οι Υπηρεσίες Πρόληψης & Αντιμετώπισης περιλαμβάνουν:

 • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Πρόληψης & Αντιμετώπισης Θαλασσίων Ρυπάνσεων ΙΜΟ Tier 1, 2 & 3
 • Logistics Εξοπλισμού
 • Απορρύπανση & Αποκατάσταση
 • Περισυλλογή Πετρελαίου & άλλων Επικινδύνων Ουσιών (Oil & HNS Spill Response)
 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Ενοικίαση Εξοπλισμού
 • Πώληση Εξοπλισμού και Αναλωσίμων
 • Υποστήριξη Salvage Projects
Spanopoulos

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) υιοθέτησε, στο Χονγκ Κονγκ, το 2009, την “Διεθνή Συνθήκη για την Ασφαλή & Περιβαλλοντικά Ορθή Ανακύκλωση των Πλοίων”. Αυτή η κίνηση ενισχύθηκε και με την θέσπιση της Κοινοτικής Οδηγίας 1257/2013, για όλα τα πλοία πάνω από 500GT, από τον Ιανουάριο του 2014. Από αυτό το νομοθετικό πλαίσιο επηρεάζονται οι πλοιοκτήτες, οι κατασκευαστές εξοπλισμού, οι ναυπηγικές μονάδες αλλά και οι μονάδες διάλυσης πλοίων.

Βασικά στοιχεία της Συνθήκης είναι:

 • Καταγραφή όλων των Επικινδύνων Υλικών σε Πλοία και Πλωτά Ναυπηγήματα (“Inventory of Hazardous Materials” (IHMμέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020
 • Μέσα στην επόμενη τετραετία (2016-2020), πάνω από 30.000 πρέπει να εφοδιαστούν με τον Κατάλογο Επικινδύνων Υλικών (IHM) , που σημαίνει περί τα 20 πλοία ημερησίως, από την ημέρα εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1257/2013
 • Πιστοποίηση & Αδειοδότηση Μονάδων Διάλυσης & Ανακύκλωσης Πλοίων

Ο όμιλος εταιρειών Σπανόπουλου, αντιλαμβανόμενος πλήρως την αναγκαιότητα και βάσει της “Διεθνούς Συνθήκης για την Ασφαλή & Περιβαλλοντικά Ορθή Ανακύκλωση των Πλοίων” αλλά και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ/1257/2013, έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών σχετικά με την Περιβαλλοντικά Ορθή ανακύκλωση Πλοίων:

 • Προετοιμασία & εκτέλεση HazMat Survey και Κατάρτιση σχετικής αναφοράς, για κάθε πλοίο που οδηγείται προς ανακύκλωση, από πιστοποιημένους HazMat Experts
 • Επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και Διεξαγωγή όλων των Απαραιτήτων Διαδικασιών για την Διασυνοριακή Μεταφορά των Πλοίων προς Ανακύκλωση( βάσει της Συνθήκης της Βασιλείας σχετικά με την Διασυνοριακή Μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων)
 • Συνεργασία με Αδειοδοτημένες Μονάδες Ανακύκλωσης Πλοίων
 • Ρυμούλκηση των Πλοίων προς Διάλυση, από το μέρος που βρίσκονται προς συνεργαζόμενη Μονάδα Ανακύκλωσης Πλοίων