ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Ο Όμιλος Σπανόπουλος έχει την εμπειρία, το ανθρώπινο και τεχνικό δυναμικό για την μεταφορά φορτίου από πλοίο σε πλοίο, την ανέλκυση βαρέων μηχανικών εξαρτημάτων και γεννητριών, καθώς και την αντικατάσταση εξοπλισμού διάσωσης. Επιπλέον, το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να αντικαταστήσει και να τοποθετήσει κατάλληλα άγκυρες, καθώς και να βοηθήσει τα πλοία ώστε να ανακτήσουν τις άγκυρες τους όταν κολλήσουν στο πυθμένα της θάλασσας. Όλες οι εργασίες μπορούν να γίνουν τόσο στο λιμάνι και όσο και σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Από πλοίο σε πλοίο / από πλοίο στη στεριά

 • Σε λιμενικές περιοχές
 • Στις παράκτιες περιοχές
 • Στην ανοιχτή θάλασσα
Οι πλωτοί γερανοί, όλοι ντιζελοκίνητοι, είναι διαθέσιμοι σε δύο διαφορετικές παραλλαγές, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας:
Γερανοί πακτωμένοι επί του καταστρώματος, πάνω σε ειδική βάση περιστροφής, κατάλληλοι για εργασίες εκσκαφής, εκβάθυνσης και τοποθέτησης μπλοκιών (Π/Γ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ι – LIMA 2400 A, Π/Γ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΙΙ – FMCLS 718, Π/Γ ΙΓΝΑΤΙΟΣ IV – AMERICAN 9260), ή Γερανοί με ερπύστριες, στερεωμένοι επί των φορτηγίδων, που καθιστούν το γερανό κατάλληλο για την εκφόρτωση κάθε είδους φορτίου πλοίου (Π/Γ ΑΓΓΕΛΑ – LIMA 2400 A, Π/Γ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΙΙΙ – LIEBHERRLR 1400, Π/Γ ΙΓΝΑΤΙΟΣ XVI – MANITOWOC 4000W).

Ελάφρυνση Φορτίου / Εκφόρτωση Πλοίου

Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ελάφρυνση / εκφόρτωση του πλοίου για τη μείωση του βυθίσματός, όταν αυτό έχει υποστεί αβαρία, π.χ. σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εκφορτώσεων, από πλοίο σε πλοίο / από πλοίο στη στεριά μέσω άλλου πλωτού μέσου, εάν το πλοίο έχει προσαράξει ή αν πρέπει να αφαιρεθεί κάτι πολύτιμο πριν το πλοίο καταστραφεί ή χαθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα καύσιμα ή τα απόβλητα επίσης απομακρύνονται, ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή ενός κατεστραμμένου πλοίου, καθώς και η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Η έμπειρη ομάδα διάσωσης που στελεχώνει τον Όμιλό μας, εκτελεί Εργασίες Ανάκτησης Φορτίου (εκφόρτωση φορτίου, αποθήκευση και μεταφόρτωση, χειρισμός επικίνδυνων φορτίων/υλικών, απομάκρυνση και διάθεση), εφαρμόζοντας εγκεκριμένα - από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και φορείς - σχέδια εκφόρτωσης με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, με τη χρήση πολυποίκιλου εξοπλισμού, ελαστικούς προσκρουστήρες (fendering), αντλίες υψηλής παροχής που επιτρέπουν εκφορτώσεις έκτακτης ανάγκης να διευθετούνται υπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους για τη διασφάλιση της ευστάθειας και αντοχής του πλοίου.

Πρακτορεύσεις Πλοίων

Λιμενικές Υπηρεσίες
Με κύριο στόχο την εξασφάλιση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας η Spanopoulos Group ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΕΙ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ πάσης φύσεως ναυτικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. H εμπειρία χρόνων, το ικανό και καταρτισμένο προσωπικό, η υποστήριξη που προσφέρει ο ιδιόκτητος εξοπλισμός μας (ρυμουλκά, λάντζες, γερανοί, φορτηγίδες, υδροφόρες, μπάριζες ευκολίας υποδοχής λυμάτων, κ.τ.λ.) εγγυώνται την άμεση αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.

Με δυναμική παρουσία σε όλα τα Ελληνικά λιμάνια, διασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των πλοίων, εμπορικών, στρατιωτικών και σκαφών αναψυχής, σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο. Συντονίζουμε, σε συνεννόηση με τις λιμενικές αρχές την επίσκεψη σας στο λιμάνι, από τη φάση του σχεδιασμού κιόλας και αναλαμβάνουμε να σας εφοδιάσουμε με κάθε τι που χρειάζεστε, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του πλοίου και του πληρώματός σας.

Το φάσμα των υπηρεσιών, που παρέχεται από το γραφείο μας περιλαμβάνει, χωρίς όμως να περιορίζεται, τα παρακάτω:
 • Πρακτορεύσεις προσεγγίσεων τράνζιτ
 • Πρακτορεύσεις πλοίων για φορτώσεις / εκφορτώσεις
 • Εκπροσώπηση συμφερόντων Ναυλωτών / Πλοιοκτητών
 • Πρακτορεύσεις διελεύσεων της Διώρυγας Κορίνθου

Οργάνωση και Επίβλεψη για:

 • Ελευθεροκοινωνία,
 • Λιμενικές, Τελωνειακές και Προξενικές διατυπώσεις,
 • Αλλαγές Πληρωμάτων, Αεροπορικά Εισιτήρια, Παραλαβή και Μεταφορά από/προς το Αεροδρόμιο, Ξενοδοχεία,
 • Ιατρική Φροντίδα-Νοσοκομειακή Περίθαλψη,
 • Υπηρεσίες Ελλιμενισμού - Παροχή ιδιόκτητου πλωτού εξοπλισμού, (Ρυμουλκά, Λάντζες, Πλωτοί Γερανοί, Φορτηγίδες…),
 • Συντήρηση πλοίων και επείγουσες επισκευές, από το έμπειρο προσωπικό του ιδιόκτητου ναυπηγείου μας, εξειδικευμένο στη συντήρηση MEGAYACHTS,
 • Προμήθεια ανταλλακτικών - Παροχή υποστηρικτικού εξοπλισμού: (προσκρουστήρες, μπαλόνια, γερανοφόρα οχήματα, ανυψωτικά μηχανήματα, σκάλες, κιγκλιδώματα, κλπ.),
 • Ανεφοδιασμό καυσίμων, λιπαντικών, χημικών,
 • Τροφοδοσία, Νερό, Εφόδια,
 • Συλλογή απορριμμάτων