ΠΑΡΑΚΤΙΑ & ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ο Όμιλος Σπανόπουλος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους κατασκευαστές Λιμενικών Έργων και Υποδομών στη Μεσόγειο Θάλασσα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών, ο Όμιλος έχει αναπτύξει μια αξιοσημείωτη τεχνογνωσία εκτελώντας περισσότερα από 400 έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, περιλαμβάνοντας :

 • Κατασκευές Λιμένων & Μαρίνων Σκαφών Αναψυχής
 • Εκσκαφές / Βυθοκορήσεις
 • Κατασκευές Κυματοθραυστών & Προστασία Ακτών
 • Κατασκευές και τοποθέτηση Caissons και Στοιχείων Σκυροδέματος
 • Πασσαλομπήξεις
 • Παράκτια Έργα Θεμελιώσεων
 • Γεωτεχνικές Έρευνες
 • Ποντίσεις και επισκευές Υποθαλάσσιων Αγωγών και Καλωδίων

Η στρατηγική του Ομίλου στοχεύει στη διαρκή εξειδίκευση στο τομέα των Λιμενικών Έργων. Έχοντας ως στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, επενδύει στην συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και στον εκσυγχρονισμό του ιδιόκτητου εξοπλισμού.

ΦΥΣΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Βασισμένος στα 50 χρόνια συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και σύγχρονου εξοπλισμού, ο Όμιλος Σπανόπουλος μπορεί να αναλάβει την κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρηση όλων των ειδών λιμενικών / θαλάσσιων εγκαταστάσεων, η οποία είναι απλώς η αφετηρία των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις των αυξημένων απαιτήσεων των σύγχρονων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ο Όμιλος έχει αναπτύξει ένα υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και έτσι είναι σε θέση να προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών στα ακόλουθα:
 • Επιβατικούς Λιμένες
 • Εμπορικούς Λιμένες
 • Μαρίνες
 • Ναυπηγεία
 • Αλιευτικά Καταφύγια
 • Προβλήτες Πετρελαιοειδών

ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗ

Η βυθοκόρηση είναι μία από τις κύριες δραστηριότητες του Ομίλου. Επενδύοντας σε τεχνογνωσία και στην ανανέωση του στόλου και των μηχανημάτων της τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, η εταιρεία είναι σε θέση να ικανοποιήσει πλήρως τις αυξημένες απαιτήσεις των έργων. Λόγω αυτής της επένδυσης, οι ακόλουθες ειδικές εργασίες μπορούν να αναληφθούν:
 • Συντήρηση, εκβάθυνση και διεύρυνση των λιμένων
 • Αποκατάσταση εδάφους και δημιουργία αποθεμάτων άμμου
 • Προστασία ακτών
 • Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρου υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ & ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του Ομίλου σε συνδυασμό με το μοντέρνο και εξειδικευμένο εξοπλισμό του (πλωτούς γερανούς, jack up φορτηγίδες, σφυριά, τρυπάνια) επιτρέπει να αναλάβει λειτουργίες όπως τις ακόλουθες:
 • Κατασκευή Προβλήτα
 • Πασσαλόμπηξη
 • Κατασκευή Φρεατοπασσάλων
 • Δειγματοληψία βυθού και γεωτεχνική έρευνα
 • Βελτίωση εδάφους

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΟΝΤΙΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΑΓΩΓΩΝ)

Η πόντιση νέων αγωγών και καλωδίων, καθώς και η επισκευή αυτών, είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας δραστηριότητας του Ομίλου. Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό (τοπογράφοι, καταδυτικό συνεργείο, χειριστές), ο άρτιος μηχανολογικός (Πλωτοί Γερανοί ειδικά διαμορφωμένοι με καλωδιακό εξοπλισμό) σε συνδυασμό με τον τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ROV, DGPS, ECHOSOUNDERS, UNDERWATER INSPECTION & RECORDING SYSTEM) παρέχουν την δυνατότητα ανάληψης κάθε είδους συναφούς έργου, καλύπτοντας κάθε υποκατηγορία του, όπως εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρου πόντισης, κατασκευή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος (προστασίας), πόντιση, υποβρύχια σύνδεση και συγκόλληση.

Το εξειδικευμένο συνεργείο του Ομίλου αναλαμβάνει ποντίσεις, τοποθετήσεις και επισκευές υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων. Για τις εργασίες αυτές εκτελούνται θαλάσσιες εκσκαφές και έδραση-προστασία υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων με την τοποθέτηση αδρανών υλικών και προκατασκευασμένων τεμαχίων επικάλυψης του τμήματος των αγωγών.

Χρησιμοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας και φροντίζοντας πάντα να εναρμονίζεται με τους αυστηρότερους διεθνείς Κανόνες Ασφαλείας, ο Όμιλος Σπανόπουλος πρωτοπορεί στο χώρο των υποβρυχίων εργασιών.