• Μεταφορά στην ξηρά της γάστρας ενός νεότευκτου πλοίου μήκους 85 μέτρων

    31/08/2020

    Στις 31 Αυγούστου 2020, τα Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία ολοκλήρωσαν επιτυχώς το δεξαμενισμό της γάστρας ενός νεότευκτου πλοίου μήκους 85 μέτρων και τη μεταφορά του στην ξηρά. Μετά το δεξαμενισμό ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Ναυπηγείο Σπανόπουλου στη Σαλαμίνα, το πλοίο μεταφέρθηκε φορτωμένο στη Πλωτή Δεξαμενή «ΙΓΝΑΤΙΟΣ» που ανήκει στον όμιλο μας, η οποία ρυμουλκήθηκε προς Golden Yachts Χαλκίτης Ναυπηγεία στο Πέραμα.