Ρυμούλκηση NB HULL 114 από το CHRISTOS XXIII

Ρυμούλκηση NB HULL 114 από το CHRISTOS XXIII

Ρυμούλκηση Ανοικτής Θαλάσσης: Το Ρυμουλκό Ανοικτής Θαλάσσης ΧΡΗΣΤΟΣ XXIII, 95 TBP έφερε εις πέρας αποτελεσματικά και με απόλυτη επιτυχία το έργο της ρυμούλκησης του ΝΒ HULL 114 (Επιθεωρητής Lewek) από Yalova Τουρκίας προς το Leirvik (Sogn), Νορβηγίας. Η συγκεκριμένη ρυμούλκηση, η οποία διήρκεσε μόλις 20 ημέρες και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αρκετά δύσκολο και απαιτητικό έργο λόγω της φύσης αυτού, λαμβάνοντας υπόψιν τη διαδρομή, τις διαστάσεις της ρυμούλκησης (110m X 22m με FWD υπερκατασκευή) και τις επικρατούσες κακές καιρικές / θαλάσσιες συνθήκες σε όλη τη διαδρομή. Ωστόσο, η ρυμούλκηση έγινε με ασφάλεια, παραδόθηκε στους ιδιοκτήτες της στις 10 Μαίου 2013 υπό εξαιρετικά κριτήρια επιδόσεων, οι οποίες εκπληρούντο καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.