ΕΡΓΟ: Refresh - 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη

ΕΡΓΟ: Refresh - 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη
50 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες, το 18% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ζουν σε χώρες που πλήττονται από προβλήματα λειψυδρίας. Οι προβλέψεις μεταβολής των τάσεων σε βροχοπτώσεις, λόγω της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, έρχονται να προστεθούν σε αυτήν την ήδη σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με την ΕΟΠ, 16 - 44 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι θα υποφέρουν από λειψυδρία στη Νότια Ευρώπη από το 2070 και μετά. Η σημασία του προβλήματος αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αποδεικνύεται από την ισχυρή κοινή ευρωπαϊκή θέση στο πρόσφατο πέμπτο Παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό (Μάρτιος 2009) και από την ανακοίνωση του 2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτρέποντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εθνικές κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα έργα σχετικά με τα ζητήματα λειψυδρίας. Τα υπάρχοντα συστήματα παροχής νερού (αγωγοί νερού, μονάδες αφαλάτωσης, δεξαμενόπλοια νερού) απαιτούν μόνιμες υποδομές, υψηλό κόστος επένδυσης, υψηλή κατανάλωση ενέργειας, με θέματα συντήρησης που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα από τις μικρές-μεσαίες κοινότητες και για προσωρινή παροχή νερού.

Αρχική σελίδα του έργου:
refresh-logo

Πηγή: http://www.euronews.com/2012/12/06/bags-of-water/

Λίστα εταίρων:

  • Spanopoulos Group of Companies (συντονιστής), Greece
  • ZipLast S.r.l, Italy
  • Industrial Sedò S.A., Spain
  • Safibra, s.r.o., Czech Republic
  • D’Appolonia S.p.A., Italy
  • AIMPLAS – Instituto Tecnològico del Plastico, Spain

 

Περιγραφή: Το Project "REFRESH" στοχεύει στην υλοποίηση ενός καινοτόμου "πράσινου" προϊόντος / υπηρεσίας για τη μεταφορά πόσιμου νερού από τη θάλασσα, με την ανάπτυξη μιας οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικής λύσης που βασίζεται στη χρήση μιάς σπονδυλωτής έννοιας ανακυκλώσιμων εύκαμπτων πλαστικών φορτηγίδων που σύρονται από ρυμουλκά. Η κύρια εφαρμογή θα είναι η παροχή γλυκού νερού στις παράκτιες μεσογειακές μικρές πόλεις και νησιά με λιγότερους από 300.000 κατοίκους (μια υπόθεση που ενδιαφέρει περίπου 45 εκατομμύρια των ευρωπαίων πολιτών). 65% αυτών των κοινοτήτων - που διπλασιάζεται σε μέγεθος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω τουρισμού - πλήττονται από την αυξανόμενη λειψυδρία που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη αστικοποίηση των ακτών, του τουρισμού, της θαλάσσιας διείσδυσης του νερού στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Για αυτές τις κοινότητες, το Project "REFRESH" θα αντιπροσωπεύει την πιο αποτελεσματική λύση για την παροχή γλυκού νερού, καθόσον οι παραδοσιακές τεχνολογίες, όπως αγωγοί νερού, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και μεγάλα δεξαμενόπλοια νερού δεν είναι πρακτικά βιώσιμες λύσεις από τεχνική και οικονομική άποψη.

Διάρκεια: Νοέμβριος 2010 - Νοέμβριος 2012

Προϋπολογισμός: Μερικά εκατομμύρια ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του "7ου Προγράμματος-Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη".