Η Κοινοπραξία "Ρυμουλκά Σπανόπουλος" έγινε μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Ιδιοκτητών Ρυμουλκών 15-10-2015